Procedure Volledig Oogmeetkundigonderzoek

Anamnese
1.  voorgeschiedenis algehele gezondheid welke invloed kunnen hebben op het zien, denk hierbij aan bepaalde medicijnen en suikerziekte

Sterktemeting
2.   indien aanwezig opmeten oude bril incl. cd

3.   gezichtsscherpte zonder/met correctie
4.   gezichtsscherpte met eigen correctie
5.   pupildistantie
6.   oogdrukmeting
7.   objectieve sterkte meting d.m.v. autorefractometer
8.   monoculaire oogmeting met phoropter incl controle astigmatisme meting (cylinder afwijking)
9.   binoculaire oogmeting met proefbril
10. presbyopie controle

Conditie Ogen (Orthoptische Controle)
11. forietesten tbv controle samenwerking beide ogen

12. diepteziencontrole

13. fusietesten

14. kleurtesten

15. relatieve contrastmeting

Gezondheid ogen
16. onderzoek voorste oogkamer

17. pupilreflex
18. motiliteit (oogspierfunctie)
19. macroscopisch onderzoek
20. netvliesonderzoek

Plan en Advies

21. uitleg gevonden sterkte

22. uitleg mogelijkheden op basis van gevonden sterkte
23. advies bril en/of contactlenzen
24. verwijzing oogarts indien nodig
25. educatie oogzorg

Bij een goede oogmeting wordt niet alleen gekeken naar alleen de sterkte van uw ogen!

OOGZORG
Copyright (c) 2013 BONOCCHIO VISION CARE CENTER All rights reserved.